Berøringsfri døråpning

Hygotech har utviklet et verdenspatentert og kostnadseffektivt system for berøringsfri døråpning. Systemet er utviklet og produseres i Norge.

Utforsk

Enkelt og plasseringsvennlig

Systemet er svært betjeningsvennlig og bidrar til bedre bevegelsesflyt når dører skal åpnes og passeres som en del av daglig arbeidsflyt. Det er plasseringsvennlig der selve systemenheten kan monteres utenfor brukers rekkevidde høyt på vegg eller i tak, selv om betjeningssonen er ved gulvet eller i hode-høyde.

Systemet har ingen bevegelige deler, er vedlikeholdsfritt og fjerner behovet for renhold.

Hygotech
Hygotech
Hygotech
Hygotech
Hygotech
Hygotech
i2Open

i2Open

Løsningen erstatter trykk-knapper, snortrekk og lignende fysiske dør-åpnere, så som albuebrytere. Installasjonen er enkel og «drop in» i forhold til eksisterende systemer.

Vår døråpner er berøringsfri, vedlikeholdsfri og renholdsfri. Systemet kan installeres frittstående som én og én åpner, og kan kombineres til større systemer med kombinasjoner av flere «Step To Open» og «Raise To Open» på begge sider av døren for å dekke avanserte betjeningsscenarier. Systemet fungerer i samspill med alle kjente leverandører av adgangssystemer og standardiserte dørpumper, og ulike leverandører kan kombineres i samme løsning.

Step To Open

Step To Open betjenes i fothøyde ved å tråkke på et betjeningsvennlig sted på gulvet. Dette stedet bestemmes ved installasjon. Det er ingen fysisk installasjon på eller i gulvet – løsningen leser fotbevegelsen på gulvet fra avstand.

Selve åpneren kan monteres fritt i opptil 6 meters høyde på veggen. Denne plasseringsvennligheten gjør at åpneren kan plasseres utenfor rekkevidde for brukere, som blant annet vil kunne hindre utilsiktet fysisk påvirkning i miljøer med maskiner, traller, senger eller rask bevegelse i korridorer. Plasseringsvennligheten gir også stor arkitektonisk og estetisk frihet fordi åpneren ikke trenger nærhet til betjeningsområdet, og ingen monteringsstolper og andre skjemmende elementer.

Step To Open
Fotmerke

Fotmerke

For å markere betjeningssonen på gulvet kan medfølgende fotmerke benyttes. Fotmerket er produsert i spesielt slitesterkt materiale som egner seg for tråkkesoner med mye bruk, og merket fester godt på ulikt underlag. Merket medfølger produktet «Step To Open».

Step To Open fungerer uavhengig av om betjeningsområdet er merket eller ikke. Løsningen vil også fungere om det er ønskelig å markere betjeningsområdet på andre måter, så som med lysindikasjon på gulvet eller nedfelt merke i kontrastfarge eller kontrastmateriale.

Raise To Open

Raise To Open betjenes ved å bevege hånden oppover forbi hodet med håndflaten mot taket. Åpneren monteres i tak eller himling i opptil 4 meters høyde fra gulvet. Åpneren vil automatisk fjerne gangsonen under systemet fra betjening. Det betyr at døren ikke åpnes gjennom normal ferdsel og opphold under åpneren. Døren åpnes bare når brukeren gir signal med hånden.

Raise To Open har mange bruksområder. Institusjoner bruker løsningen for å fjerne behovet for de tradisjonelle snortrekkene. Barnehager benytter løsningen til å flytte betjeningssonen ut av rekkevidden til barna slik at de ikke åpner ytterdører eller uforvarende åpner dører inn til soner der de ikke skal ha tilgang, samtidig som de voksne enkelt kan betjene de samme dørene.

Raise To Open

Skytjeneste

Hygotech’s åpnere kan installeres frittstående én og én, og de fungerer helt uavhengig av om de er koblet opp mot skysystemet eller ikke. Skysystemet er en tilleggstjeneste som ikke er nødvendig for de grunnleggende funksjonene.

Skytjenesten gjør det mulig å hente status og statistikk fra døråpnerne. Med dette systemet er det mulig å sjekke om en dør åpner og lukker som den skal, og om døren står i åpen posisjon selv om den skulle vært lukket.

Systemet registrerer døråpninger og tid og produserer statistikker over bruk. Det gjør det mulig å sammenligne bruken av ulike dører slik at plasseringen av ulike funksjoner i et bygg kan optimaliseres, for eksempel plasseringen av avdelinger på etasjer.

Bruksstatistikken kan knyttes opp mot vedlikeholdsintervallet til dørpumpene, for å støtte et proaktivt i stedet for reaktivt vedlikehold. Statistikk om bruk kan også optimalisere hvilke systemer som brukes på de ulike dørene slik at utstyret er tilpasset faktisk bruk.

Skytjenesten åpner også for muligheten til å flåtestyre åpnerne og sette betjeningsintervaller per åpner. Ta kontakt for mer informasjon om skytjenesten.